FARAFKA


 

Studio Piosenki oraz Szkoła Śpiewu i Sztuk Scenicznych Farafka w Krakowie

 

Studio i Szkoła prowadzi profesjonalną edukację artystyczną na najwyższym poziomie,

gwarantującą intensywny rozwój umiejętności wokalnych i estradowych Adeptów.

Lekcje śpiewu, na różnych stopniach zaawansowania, zajęcia emisji i impostacji głosu,

zajęcia aktorskie, warsztaty wokalno-aktorskie, wokalne i teatralne.

 

Każdy, kto pragnie występować lub występuje doskonali indywidualny warsztat sceniczny

z zawodowymi Trenerami poszczególnych specjalności, przedmiotów i dziedzin.

 

Studio otwiera możliwość częstych występów dla publiczności, na profesjonalnej, zawodowej scenie,

z nagłośnieniem, oświetleniem estradowym, z udziałem muzyków, podkładami i akompaniamentem

W każdym sezonie przygotowujemy i gramy ok. 20 spójnych tematycznie koncertów oraz spektakli!

 

Nasi Słuchacze to studenci wszystkich kierunków, osoby dorosłe, młodzież szkolna oraz najmłodsi.

Odbiorcami spersonalizowanych szkoleń są także organizacje, firmy i instytucje.

 

Adepci Studia zdobywają laury na najważniejszych konkursach ogólnokrajowych, przeglądach wokalnych, festiwalach oraz indeksy państwowych, wyższych szkół artystycznych – szkół aktorskich, i akademii muzycznych.

 

W roku 2014 rozpoczęła działalność dwuletnia, policealna Szkoła Śpiewu i Sztuk Scenicznych,

wpisana do ewidencji szkół artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

kształcąca wykonawców estrady.

 

Do grona Słuchaczy można dołączyć w każdej chwili - wszystkich zainteresowanych nauką

zapraszamy także do udziału w warsztatach, zajęciach wakacyjnych i wyjazdach.

 

We wszystkich latach nasi Słuchacze zdają pomyślnie egzaminy wstępne do wyższych, państwowych uczelni teatralnych, muzycznych i musicalowych w kraju i za granicą. Gratulujemy!

"Nie istnieje nic takiego, czego by sztuka nie mogła wyrazić"
O. Wilde