FARAFKA


 

Studio Piosenki Farafka

 

Studio prowadzi profesjonalną edukację artystyczną ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności wokalnych i estradowych adeptów. Lekcje śpiewu, na różnych poziomach zaawansowania, zajęcia emisji

i impostacji głosu, zajęcia aktorskie, warsztaty.

 

Każdy, kto pragnie występować, doskonali indywidualny warsztat wokalny pod okiem zawodowych trenerów śpiewu. Przygotowuje repertuar solowy zgodny z osobistymi predyspozycjami.

 

Studio otwiera możliwość częstych występów dla publiczności, na profesjonalnej scenie,

z nagłośnieniem, oświetleniem, z udziałem muzyków i z towarzyszeniem akompaniamentu.

W każdym sezonie przygotowujemy i gramy ok. 20 spójnych tematycznie koncertów

oraz muzycznych spektakli!

 

Nasi słuchacze to studenci rozmaitych kierunków i profili, osoby dorosłe, młodzież szkolna oraz najmłodsi. Wszystkich łączy ogromna miłość do muzyki, wielka radość śpiewania i potrzeba twórczego działania, którą realizujemy na zajęciach indywidualnych, zespołowych i na scenie.

 

Adepci Studia zdobywają laury na najważniejszych konkursach ogólnokrajowych, przeglądach wokalnych, festiwalach oraz indeksy państwowych, wyższych szkół artystycznych – szkół aktorskich, wokalno-aktorskich i akademii muzycznych.

 

Do grona słuchaczy można dołączyć w każdej chwili, wystarczy umówić się na przesłuchanie,

w trakcie którego ustalamy indywidualny profil i cel nauki.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy także do udziału w warsztatach wokalno-aktorskich

i zajęciach w wakacje.

 

W roku 2014 rozpoczyna działalność dwuletnia, policealna Szkoła Śpiewu i Sztuk Scenicznych,

wpisana do ewidencji szkół artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

kształcąca wykonawców estrady. Wszystkie informacje znajdują się na właściwej podstronie.

 

We wszystkich latach nasi słuchacze zdają pomyślnie egzaminy wstępne

do wyższych, państwowych uczelni teatralnych, muzycznych i musicalowych w kraju i za granicą!

Gratulujemy!

 

"Nie istnieje nic takiego, czego by sztuka nie mogła wyrazić"
O. Wilde

[pobierz] 0.1 MB Kwestionariusz

Prosimy o przesłanie wypełnionego kwestionariusza na: farafka@farafka.pl

 

25.01.2015 Musical zimowy Studia