ABSOLWENCI


Mikołaj Trąbka

z kl. R. Kępińskiego

zdobył indeks AM w Łodzi

występuje w kraju i za granicą

WIDEO

Marcel Orłowski

zdobył indeks Akademii Muzycznej w Łodzi

Wydziału Wokalno-Aktorskiego

kompletne przygotowanie do egzaminu - R. Kępiński

Natalia Hodurek

z kl. R. Kępińskiego

zdobyła indeks krakowskiej PWST

WIDEO

Andrea Tosi

muzyk, instrumentalista, wokalista

klasa wokalna R. Kępińskiego

wideo

Adrianna Kućmierz

z kl. R. Kępińskiego

zdobyła indeks PWST w Krakowie

WIDEO

Wojciech Daniel

z kl. R. Kępińskiego

zdobył indeks PPSWA w Gdyni

WIDEO

Katarzyna Wietrzny

kl. R. Kępińskiego

zdobyła indeks AM w Poznaniu

WIDEO

Jan Kardasiński

z kl. R. Kępińskiego

zdobył indeks wrocławskiej PWST

VIDEO

Ewa Novel

z kl. R. Kępińskiego

zdobyła uznanie jurorów

11 edycji Must be the Music

WIDEO

Rafał Domagała

z kl. wokalnej R. Kępińskiego

zdobył indeks PWST w Białym Stoku

VIDEO

Mateusz Miernik

kl. Rafała Kępińskiego

w 2016 zdobył indeks 

AM w Gdańsku

Wideo

Elżbieta Kalicka

W 2015 zdobyła indeks

szkoły musicalowej w Londynie

WIDEO

Dagmara Ćwik

z kl. R. Kępińskiego

zdobyła indeks AM w Łodzi

Marzena Figiel

z kl. R. Kępińskiego

zdała państwowy eksternistyczny

egzamin aktorski

Justyna Orzechowska

z kl. wokalnej R. Kępińskiego

zdała państwowy eksternistyczny

egzamin aktorski

Justyna Kosela

z kl. wokalnej R. Kępińskiego

rozpoczęła pracę w mediach

WIDEO

Michał Korzeniowski

z kl. R. Kępińskiego

wygrał casting do musicalu

w Teatrze Muzycznym w Gliwicach

WIDEO

Ali Al Ani

kl. R. Kępińskiego

wygrał program Szansa na Sukces

WIDEO

Kacper Tomczyk

kl. R. Kępińskiego

zdobył uznanie jurorów programu

Szansa na sukces

WIDEO

Karolina Kremer

z kl. wokalnej R. Kępińskigo

koncertuje wraz z zespołem

zyskując uznanie jurorów

konkursów i festiwali wokalnych

Jakub Plamitzer

z kl. R. Kępińskiego

rozpoczął pracę artystyczną

wraz z zespołem

WIDEO

Weronika Zielińska

z kl. wokalnej R. Kępińskiego

zdobyła I miejsce w konkursie

wokalnym we Włoszech

Paweł Michalec

z kl. wokalnej R. Kępińskiego

jest autorem tekstów i muzyki

własnych piosenek