PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW


Dedykowane osobom zdającym egzaminy wstępne na wydziały aktorskie, wokalno-aktorskie i wokalne w Akademii Teatralnej, Muzycznej i Musicalowej. Trening jest dopasowany do poziomu i celu zawodowego słuchacza, obejmuje kompletne opracowanie materiału na egzaminy:

 

  • piosenka ludowa
  • piosenka aktorska, musicalowa, jazzowa, popularna
  • pieśń, aria, inna liryka wokalna
  • kształcenie słuchu
  • nauka rozpoznawania i powtarzania rytmu
  • historia teatru, muzyki, sztuki
  • opracowanie testu (monolog, proza, wiersz, dialog)
  • układ taneczny na egzamin

 

Cena zależy od ilości spotkań, celu, czasu trwania i treści konsultacji.

 

absolwenci.